Zásady ochrany osobních údajů

Náš e-shop www.bmxshop.sk, ID: 54529841, se sídlem Prešovská 1930/31, 06401 Stará Ľubovňa, (dále jen "Správce") jasně a otevřeně prohlašuje, že zpracovává vaše osobní údaje v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "GDPR"). Přečtěte si také Zásady používání souborů cookie.

Respektujeme vaše právo na soukromí. V zájmu transparentnosti tyto zásady poskytují podrobné informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, jak dlouho je zpracováváme, komu je dále poskytujeme, jaká jsou vaše práva a mnoho dalšího.

1. Jaké osobní údaje zpracováváme? Soukromí je prioritou ve všem, co děláme.

Vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaši kontrolu nad vašimi osobními údaji a digitálním obsahem a je naší prioritou zabránit jakémukoli neoprávněnému přístupu k nim. Vyžadujeme pouze informace, které jsou pro nás nezbytné. K ověření vašeho e-mailu používáme funkci double opt-in.

Jaké osobní údaje od vás požadujeme?

Osobní údaje, které nám poskytnete, shromažďujeme například v případě objednávky, objednávky, nákupu hodnocení, zboží, atd. Bez poskytnutí povinných údajů u nás není možné provést nákup. Osobní údaje, které nám poskytnete dobrovolně všude tam, kde vás o souhlas požádáme, např. při registraci, při zasílání newsletterů, diskusí, recenzí a dalších, a to v rozsahu tam uvedeném.

Jak používáme vaše osobní údaje?

Vaše údaje potřebujeme například pro následující účely:

 • Pro vytvoření a správu vašeho osobního účtu (registrace)
 • Zpracovávat objednávky, doručovat zboží, vyřizovat vrácení zboží nebo reklamace
 • Zasílání aktuálních informací o stavu objednávky prostřednictvím sms, e-mailu
 • kontaktuje vás v případě problémů s dodáním objednaného zboží telefonicky nebo e-mailem
 • Zodpovězení vašich dotazů a informování o nových a změněných službách
 • Zasílání obchodních sdělení o aktuálních akcích a slevách (newsletter)
 • Správa vašeho účtu a kontrola platební morálky
 • Provádění analýz, abychom vám mohli poskytovat relevantní zboží
 • Zkontrolovat váš věk kvůli zákonům o nakupování a zejména pro výše uvedené účely:
 • při nákupu s registrací nebo bez registrace na dobu tří let, přičemž nové tříleté období začíná běžet od data poslední objednávky,
 • při hodnocení nákupu nebo zboží po dobu tří let,
 • při zasílání obchodních informací bez uskutečnění nákupu, diskuse, kontaktního formuláře, poradenství, dotazů na zboží apod. po dobu jednoho roku,
 • nebo po zákonem stanovenou dobu ( údaje na daňovém dokladu po dobu 10 let, plnění zákonné povinnosti).

Pokud nebudete souhlasit s prodloužením doby zpracování, budou vaše osobní údaje vymazány.

2. V případě, že nebudete souhlasit s prodloužením doby zpracování, budou vaše osobní údaje vymazány. Budeme vás chránit

Zlepšujeme služby. Přijali jsme technická a organizační opatření na ochranu vašich údajů před ztrátou, manipulací a neoprávněným přístupem. Naše bezpečnostní opatření neustále upravujeme v souladu s technologickým pokrokem a vývojem. Aby byly platby kartou u nás co nejbezpečnější, jsou všechny informace odesílány v zašifrované podobě pomocí protokolu SSL. To znamená, že informace procházejí zabezpečeným spojením a údaje o vaší platební kartě nemohou být přečteny externími stranami. Při platbě kartou spolupracujeme s autorizovaným zpracovatelem plateb, který nám pomáhá ověřit přímo u vaší banky, že karta je platná pro nákupy. Činíme tak prostřednictvím našich služeb a sdílením informací s vámi. Údaje, které od vás shromažďujeme, jsou ukládány pouze v rámci Evropské unie.

3. V případě, že se jedná o údaje, které jsme od vás obdrželi, je nutné, abychom je uložili do počítače. Rozhodněte se, kolik toho s námi budete sdílet

Abychom vám mohli poskytovat ještě lepší služby a relevantní novinky, shromažďujeme informace o tom, jak jsou naše aplikace používány. To znamená, že při používání našich stránek zjišťujeme, jaké funkce jsou nejčastěji používány a jaké akce vyvolávají chybová hlášení. Pokud se vám sledování nelíbí, můžete v prohlížeči zapnout anonymní režim nebo nastavit soubory cookie. Více informací najdete v Zásadách používání souborů cookie.

Svůj souhlas můžete také odvolat kliknutím na odkaz "Odhlásit odběr novinek" v zaslaném e-mailu, nebo nás můžete kontaktovat na naší adrese: [email protected], nebo telefonicky na čísle +421948 374 905.

4. Vybíráme si poskytovatele služeb, kterým můžeme důvěřovat

Jsme součástí internetové společnosti, ve které nemůžeme existovat bez externích poskytovatelů. Údaje, které shromažďujeme, mohou být zpřístupněny doručovacím společnostem nebo jiným poskytovatelům softwaru, služeb a aplikací pro zpracování dat, které však v současné době nevyužíváme. Vaše údaje nikdy nesdílíme, neprodáváme ani nevyměňujeme s třetími stranami za účelem obchodování.
Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny následujícím třetím stranám (kurýrní společnost, pošta) výhradně pro účely nezbytné pro vyřízení objednávky nebo reklamace.

5. Vaše osobní údaje mohou být předány třetím stranám (kurýrní společnost, pošta) výhradně pro účely nezbytné pro vyřízení objednávky nebo reklamace. Jaká jsou vaše práva?

Máte právo požádat o informace o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme (bezplatně jednou ročně). Pokud jsou tyto informace nesprávné nebo neúplné, můžete nás požádat o jejich opravu nebo odstranění. Vaše údaje nemůžeme odstranit, pokud nám v tom brání zákonné předpisy o uchovávání údajů, jako je zákon o účetnictví, nebo z jiných závažných důvodů, jako jsou nesplacené dluhy. Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 7 odst. 3 GDPR), právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), právo na opravu (čl. 16 GDPR) nebo výmaz (čl. 17 GDPR), právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR), právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR), právo na přenositelnost údajů k jinému správci (čl. 20 GDPR), jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů naší společností je v rozporu s GDPR (čl. 77 GDPR). V případě uplatnění výše uvedených práv nás můžete kontaktovat na kontaktní adrese BIKE-HOUSE.sk s. r. o., Prešovská 1930/31[email protected] tel. č. +421 948 374 905.

6. září 2019 od 9:00 do 17:00 hod. Bez zabezpečení není soukromí

Zabezpečené služby pomáhají udržet osobní údaje v bezpečí před kybernetickými útoky a zvědavci. Bez zabezpečení není zaručena ochrana soukromí. Díky našemu závazku ke kybernetické bezpečnosti vám můžeme nabídnout skutečně bezpečné digitální služby. 

 

Viz také podmínky .